Virkistyskylpylä Fontanella, Siilinjärvi

Virkistyskylpylä Fontanella Siilinjärvellä on ensimmäinen kylpylä, johon asennettiin Ecowec-hybridivaihdin jätevesien lämmön talteenottoon. Kylpylässä oli jo aiemmin hyödynnetty suihku- ja allasvesien lämpöä käyttöveden esilämmitykseen lämmön talteenottojärjestelmällä, mutta vanha järjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän eikä sitä ollut enää tarkoituksenmukaista korjata.

Kylpylän toimitusjohtaja Johanna Lamminaho ja Siilinjärven kunnan talousjohtaja Pekka Takkinen kuitenkin näkivät jätevesien talteenoton merkittävänä kustannussäästönä kylpylän toiminnan kannalta. Kylpyläkiinteistön energiakustannuksista merkittävä osa on sitoutunut lämpimiin suihku- ja allasvesiin, joiden sisältämää lämpöä on kannattavaa kierrättää takaisin kiinteistön ja kylpyläliiketoiminnan hyödyksi.

Wasenco Oy toimitti kohteeseen kylpyläkäyttöön suunnitellun Ecowec-hybridivaihtimen vuoden 2015 lopulla, jolla korvattiin vanha järjestelmä.

Vieritä ylös