Männistön tukitalo, Kuopio

Kuopioon rakennetun Männistön tukitalon kellariin on asennettu Ecowec-hybridivaihdin. Kiinteistössä on vain 37 asukasta ja heidän vedenkulutus on erittäin pientä verrattuna keskimääräiseen vedenkulutukseen Suomessa. Lisäksi yleisten sauna-, pesu- ja pyykkitilojen vedet eivät ohjaudu Ecowec-hybridivaihtimeen pienentäen sillä saavutettavaa energiansäästöä. Näistä puutteista huolimatta Ecowec-hybridivaihtimella saavutettava lämpimän käyttöveden esilämmitys ennen kaukolämpövaihdinta on keskimäärin 10 °C. Tämä vastaa 20 % koko käyttöveden lämmitykseen vaadittavasta energiamäärästä, jota saadaan tasaisesti ympäri vuoden vuorokauden tai ulkolämpötilasta riippumatta aina, kun asukkaat käyttävät lämmintä vettä. Verrattaessa hyötyä uusiutuvaan aurinkosähköön – kiinteistö säästää jäteveden lämmön talteenotolla noin 40 m2 aurinkopaneelin vuosituottoa vastaavan energiamäärän.

Vieritä ylös