Saksalan uimahalli, Lahti

Lahden kaupungin Tilakeskus käynnisti energiansäästöön keskittyvän ESCO-hankkeen Saksalan uimahallissa Lahdessa. Uimahallissa toteutettiin suihku- ja allasvesien lämmön talteenoton lisäksi myös muita energiansäästötoimenpiteitä mm. ledivalaistuksen ja vesikalusteiden vaihtoja energiatehokkaammiksi. Projektia johti Siemens Osakeyhtiö, joka tarjosi Lahden Tilakeskukselle Ecowec-hybridivaihdinta eräänä merkittävänä energiansäästötoimenpiteenä.

Projektin käynnistyttyä jätevesien lämmön talteenottojärjestelmän suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa poistuvat suihkuvedet ohjataan keskitetysti pieneen jätevesipumppaamoon. Pumppaamosta suihkuvedet johdetaan Ecowec-hybridivaihtimen läpi paineviemäröintinä, jolla parannetaan Ecowecin lämmönsiirtoa ja lämmön talteenoton hyötysuhdetta. Lisäksi jätevesipumppaamon lisääminen järjestelmään mahdollisti järjestelmän sijoittelun kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

\"\"
Kuva. Suihku- ja allasvesien lämmön talteenotto Ecowec-hybridivaihtimella Saksalan uimahallissa.

Järjestelmän asennus toteutettiin uimahallin kesätauon 2016 aikana, jolloin uimahalli oli suljettuna asiakkailta. Uimahallin avattua ovensa heinäkuussa järjestelmän käyttö alkoi välittömästi. Laitteisto toimii automaattisesti normaalin asiakaskäytön aikana, eikä vaadi uimahallin henkilökunnalta toimenpiteitä. Asiakkaiden käydessä suihkuissa viemäriin johdettavat suihkuvedet esilämmittävät niin uusia suihkuvesiä kuin automaattisesti toimivia allastäyttöjäkin. Viikoittaisten allassuodattimien huuhtelujen aikana viemäriin johdettavista lämpöisistä allasvesistä saadaan myös lämpöenergiaa talteen uusiin allastäyttöihin.

Huoltohenkilökunta pitää Ecowec-hybridivaihdinta helppokäyttöisenä vähäisen huoltotarpeen ja luotettavan toiminnan ansiosta. Kaikki uimahallin normaalin käytönaikaisen ja yleisen huoltotoiminnan sovittaminen yhteen uuden lämmön talteenottojärjestelmän kanssa oli avainasemassa projektin toteutukselle. Tämä vaatimus oli myös Lahden kaupungin Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön Jouni Arolan listalla, kun projektia suunniteltiin. Hänen mukaansa kiinteistöjen energiatehokkuutta tulee tarkastella kokonaisuutena ja valita pitkäikäisiä sekä vaikutuksiltaan merkittävämpiä vaihtoehtoja kiinteistön käytön ja tyypin mukaan.

”Seuraamme mielenkiinnolla Ecowecilla saavutettuja energiansäästöjä uimahallissa, jotka alustavien tulosten mukaan vaikuttavat lupaavilta. Vertaamme sen vaikuttavuutta myös muihin sähkön ja lämmön säästöratkaisuihin. Tavoitteenamme ovat omistamamme kiinteistömassan energiakustannusten pienentäminen pitkässä aikaperspektiivissä, jonka saavuttamiseksi valitsemme pitkäikäisiä ja tehokkaita järjestelmäratkaisuja. ”, Arola tiivistää.

Vieritä ylös