Helsingin yliopisto, Viikin kampus

\"\"

Helsingin yliopiston Viikin kampus otti käyttöönsä Ecowec-hybridivaihtimen huhtikuussa 2016. Helsingin yliopistolla tuotetaan kuumaa höyryä laboratoriota ja meijerituotantoa varten. Tämä kuuma höyry käytetään eläinlääke- ja elintarviketieteiden vaatimiin pesuihin, joissa desinfioidaan ja steriloidaan käytetyt instrumentit. Kuuma höyryvesi on aiemmin jäähdytetty kylmällä vesijohtoverkoston vedellä ennen höyrylauhteen johtamista viemäriin, joka on aiheuttanut merkittävän vesimaksun kiinteistölle ja energiahukan, jota ei ole hyödynnetty aiemmin.

Ecowec-hybridivaihtimessa 100 °C höyrylauhde johdetaan viemärilämmönvaihtimeen, jossa se jäähdytetään käyttöveden esilämmitysvaihtimilla noin 20 °C:een ennen sen johtamista kiinteistön viemärijärjestelmään. Järjestelmän hyötyinä säästetään kylmää vesijohtovettä, josta on aiheutunut aiemmin merkittävä kustannus vesimaksuina ja jätevesimaksuina. Lisäksi höyrylauhteen lämpö saadaan nyt talteen ja käyttöön käyttöveden lämmityksessä.

Energiaseurannan mukaan höyrylauhteesta riittää vielä ylimääräistä lämpöä, kun käyttövettä ei käytetä. Tämän ylimääräisen lämmön osalta on jo suunnitelmat sen käyttämiseen kiinteistön ilmanvaihdon lisälämmitykseen. Toimenpiteet ilmanvaihdon kytkemiseksi järjestelmään on jo aloitettu ja odotuksena on saada kaikki höyryn sisältämä lämpö talteen jo syksyn 2016 aikana.

Helsingin yliopiston kiinteistöpäällikkö Juha Kurki on tyytyväinen Ecowecin tuomaan energian ja vedensäästöön. Hän uskoo Ecowecin sopivan myös moniin muihin Helsingin yliopiston kiinteistöihin ja myös muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Hänen mukaansa Ecowec kilpailee kannattavuudessa jopa uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkosähkön ja aurinkolämmön rinnalla. Kokemuksiaan Ecowecistä hän kuvailee seuraavasti:

”Tulokset ja tuleva potentiaali Ecowecillä ovat olleet jopa parempia kuin mitä olemme saavuttaneet suurella aurinkosähköjärjestelmällä Viikin kampuksella. Järjestelmä sopii kokemustemme perusteella tahoille, jotka edelleen käyttävät paljon vettä ja energiaa höyrylauhteiden jäähdyttämiseen.”

PÄIVITYS

Syksyllä 2019 järjestelmän kytkentään tehtiin muutostyö. Nyt kaikki höyrystä talteenotettu lämpö ajetaan vain IV-verkoston lämmitykseen. Energiaa saadaan nyt vuorokautta kohden reilu 1800kW, kun aikaisemmin käyttöveden lämmitykseen ja IV-verkkoon energiaa saatiin yhteensä 400-500kW vuorokaudessa.

Vieritä ylös