Puistokatu 25, Jyväskylä

Ensimmäinen lämpöpumppuun kytketty Ecowec-hybridivaihdin asennettiin 2016 As Oy Puistokatu 25 kiinteistöön Jyväskylässä. Kiinteistössä tehtiin samalla myös lämmitystapamuutos, jossa kaukolämmön rinnalle kytkettiin poistoilmalämpöpumppu poistoilman ja jäteveden lämmöntalteenottoon. Järjestelmän etuna on kahden suurimman energiahukan (poistoilma ja jätevesi) talteenotto yhdellä lämpöpumppujärjestelmällä, joka pienentää merkittävästi kaukolämmön käyttöä kiinteistön ja käyttöveden lämmityksessä. Tämä energiansäästö voidaan todentaa Enermix Oy:n TaloTohtori-etäseurantajärjestelmällä, josta saadaan eriteltyä lämpöpumpun keräämät energiansäästöt poistoilmasta ja jätevedestä sekä kaukolämmön energiankulutukset. Näistä muodostetaan kuukausikohtaiset säästöraportit taloyhtiölle, joka voi seurata järjestelmän tuomia säästöjä.

\"\"
Kuva: Ecowec-hybridivaihdin kytkettynä poistoilmalämpöpumppuun kaukolämmön rinnalle.

Kiinteistön isännöitsijä Ilkka Kuulasmaa Keski-Suomen Tilivalvonta Oy:stä näkee järjestelmällä toteuttavan energiansäästön olevan merkittävä muutos nykyisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Ilkka Kuulasmaa toteaa:

”Yhdistelmälämmityksen hyödyt ovat kiistattomat. Jo pelkkä poistoilmalämpöpumppu tuo kiinteistölle melkoisen lämmityskustannushyödyn, mutta lisäämällä samaan järjestelmään myös jätevesien lämmöntalteenoton päästään energiatehokkuudessa entistä parempaan tasoon. Lisäksi saamme vastaavat järjestelmät asennettua myös Puistokatu 13 ja Puistokatu 14 kiinteistöihin vuoden 2016 aikana.”

Enermix Oy:n toimitusjohtaja Janne Heinosella on kokemuksia monista poistoilmalämpöpumppujen asennuksista ja energiaremonteista ympäri Suomea. Hänen mukaansa jätevesien lämmöntalteenotto sopii hyvin PILP-järjestelmien rinnalle. Ecowec tuo lisähyötyjä järjestelmän toimintaan ja tehostaa lämpöpumppujen toimintaa lisäämällä käyntijaksoja ja nostamalla lämmönkeruunesteen lämpötilaa. Janne Heinonen kommentoi kokemuksiaan seuraavasti: ”TaloTohtorin-etäseurannan tulokset Ecowecista As Oy Puistokatu 25 osalta vahvistivat uskomme poistoilman ja jäteveden lämmöntalteenoton toiminnasta kaukolämmön rinnalla. Tulosten johdosta suunnittelemme yhteishankkeita ja itseasiassa olemme jo aloittaneet uusia hankkeita, jossa käytämme samanlaista yhdistelmää kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen kuin As Oy Puistokatu 25:ssä.”

\"\"
Vieritä ylös